Chính sách bảo mật

Công ty Cổ phần VietDIY Việt Nam (“VietDIY”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ các luật và quy định về bảo vệ dữ liệu áp dụng. Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ khác của chúng tôi (“Dịch vụ”).

Thu thập thông tin

 • Thông tin bạn cung cấp: Khi bạn tạo tài khoản, mua hàng hoặc liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, thông tin thanh toán và các thông tin khác bạn tự nguyện cung cấp.
 • Thông tin tự động thu thập: Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về thiết bị và hoạt động của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, trang web bạn đã truy cập và các thông tin khác.
 • Cookie và các công nghệ tương tự: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để theo dõi hoạt động của bạn trên Dịch vụ và lưu trữ các tùy chọn của bạn. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn và có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin như tên người dùng, mật khẩu và sở thích của bạn.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và cải thiện Dịch vụ;
 • Xử lý đơn hàng và thanh toán;
 • Gửi thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi;
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ;
 • Giải đáp các thắc mắc và yêu cầu của bạn;
 • Bảo vệ quyền lợi và an ninh của chúng tôi;
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và nhà cung cấp dịch vụ email.
 • Các đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ liên quan.
 • Cơ quan thực thi pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với cơ quan thực thi pháp luật khi có yêu cầu hợp pháp hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi và an ninh của chúng tôi hoặc của người khác.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu nào qua internet là hoàn toàn an toàn.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý thông tin của bạn và yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin của bạn cho một nhà cung cấp dịch vụ khác.

Thay đổi đối với Chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ hoặc gửi email cho bạn.